Åsa Carnelid-Wickman – Within Forests


Åsa Carnelid-Wickman arbetar huvudsakligen med fotografi, men är i grunden målare och måleriet är fortfarande en utgångspunkt eller referens. Identitetsfrågor som rör vad det är att vara människa är ofta i fokus. Landskapet fungerar som igångsättare, liksom ytan. Arbetet sker både med ett insamlande av råmaterial, främst i naturen men även i urbana miljöer, och genom fotografering direkt på plats och utifrån bildidéer och iscensättningar i ateljén. Vidare arbete sker digitalt. Det är ofta mjuka material som textil, gräs och plast, vatten och snö. Den taktila känslan är väsentlig och vägledande, liksom mönster och strukturer.

– i arbetet med denna utställning till Tomelilla konsthall befinner jag mig mest i skogen. Jag utforskar vår relation till naturen i fotografiska bilder där speglingar, mönster och strukturer formar bilder, mentala tillstånd och rum. Det sker reflektioner och inneslutningar av tid och mänsklig närvaro och av skeenden i och mellan bilder. Bilderna förkommer ofta i serier på ett och samma bildtema, och ibland även utifrån samma plats.

Åsa Carnelid Wickman

http://asacarnelidwickman.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.