Åsa Lindsjö – Naturen


Mitt konstnärskap mynnar ur ett organiskt kaos, där växtdelar, kroppsfragment, mänskliga tillstånd, skildras och bearbetas. I mina nya verk som jag ska visa på Tomelilla konsthall upprepar naturen sig som ett mantra. Min ateljé ligger på Ifö’s - fabriksområde i Bromölla som utgörs av fabrikerna Sanitär, Ceramic, Electric, tre fabriker där alla arbetar i porslin på olika vis. Jag plockar beståndsdelar, möjligheter ” ready mades” - och struktur från dessa industriella platser och lämmar in det i min konstnärliga process. I vissa verk blir detta extra tydligt.
Åsa Lindsjö www.asalindsjo.se

Kommentarer till Åsas konstnärsskap
...Åsa Lindsjös organiska former för tanken till urtiden och mångtydigheten intresserar mig. Associationerna går till benknotor, inre organ, kroppsdelar.Hennes kamp med formerna och materialen och är så tydlig. Hon arbetar i serier med variationer på ett tema...Marika Wachtmeister Wanås …

...När jag ser Lindsjös verk associerar jag oundvikligen till något okänt, en parad av främmande livsformer som samlats in och visas upp för beskådning. Hennes skulpturer är utan tvekan vackra men det är det bakomliggande draget av obehag som gör hennes verk riktigt intressanta.Isac Nordgren