Bianca Maria Barmen – Moon Tale


Bianca Maria Barmen är född 1960 i Malmö och uppvuxen i Viken utanför Helsingborg. Åren 1979 -81 studerade hon på arkitektlinjen vid Lunds tekniska Högskola. Därefter följde studier vid Hovedskous konstskola i Göteborg samt vid Kungliga danska konstakademin. 1992 hade hon sin första separatutställning på galleri Forum i Stockholm. Idag är Bianca Maria Barmen verksam i Lund och representerad i många museisamlingar. Hon är kanske mest känd för sina lågmälda skulpturer i litet format, men arbetar också med akvarell, teckning och fotografi. Hon har även gjort flertalet offentliga utsmyckningar och är aktuell bl.a. genom uppdraget att konstnärligt gestalta en del av sjukhuset Nya Karolinska Solna.

Bianca Maria Barmens formspråk är lugnt och balanserat. Hennes skulpturer är ofta sammansatta av flera olika moment mellan vilka det finns ett samband och en inbördes relation. I mötet mellan väldefinierade och välbekanta former och figurer mellan vilka det råder märkliga storleksförhållanden, skapas en mystisk och förtätad stämning där logiken sätts ur spel. På samma sätt som olika skalor så självklart kan samexistera i Bianca Maria Barmens bildvärldar, vävs även olika kronologiska händelser och tidsuppfattningar med förvånansvärd lätthet samman. Därmed ter de gråtonad och avskalade kompositionerna i gips och brons sig som någon slags drömlandskap i vilka våra upplevelser och erfarenheter av tid och rum utmanas.

Bianca Maria Barmen är på upptäcktsfärd i de inre landskapens anatomi. Hon visualiserar minnen och erfarenheter och låter det osägbara anta fysisk form. Drömtillståndets olika ingredienser är ständigt närvarande och tycks förstärka varandras effekter. Resultatet blir upplösta barriärer mellan ett då, ett nu och en potentiell framtid. Verkens titlar ger ledtrådar till tolkning, samtidigt som titlarna utgör gåtor i sig. Bianca Maria Barmens frusna ögonblick har varken någon början eller något slut. Som betraktare uppmanas man att fortsätta berättelsen.

Under utställningsperioden arrangeras öppna visningar vid två tillfällen. Det finns även en öppen skaparverkstad på Konstahallens nedre plan där man kan skapa skulpturer inspirerade av Bianca Maria Barmens formspråk. Skaparverkstaden är gratis och tillgänglig under Konsthallens öppettider.