Camilla Caster – Medan allting pågår


Camilla Caster är född 1966 i Lund och uppvuxen i Skåne. Sedan 1998 är hon boendes och verksam i Västerbotten med studio i Umeå. Hon utbildade sig på Kosta glasskola under åren 1990–1992. Utbildningens fokus var glasblåsning. 1994–1996 vidareutbildade hon sig vid Wolverhampton University, School of Art and Design, England, där hon tog kandidatexamen i glas. Det var under sin tid i England som Caster tillförskansade sig kunskaper i glasgjutning, en teknik som hon ofta förknippas med idag.

Camilla Caster belyser och utforskar gärna det obekväma och det som skaver. Hon utgår alltid från egna erfarenheter och upplevelser, men genom att använda sig av material och referenser till en vardag vi alla delar skapar hon förutsättningar för betraktarens igenkänning och delaktighet. De små och de stora sammanhangen, individuella och kollektiva upplevelser, vävs samman, skapar mening, skapar sammanhang, skapar frågor.

I utställningen medan allting pågår visas installationer och verk som kombinerar välbekanta föremål från vardagen med detaljer i gjutet glas. Caster avgjuter ting som både är starkt kopplade till konstnärens personliga minnen och erfarenheter samtidigt som dess form eller funktion är välbekant på ett universellt plan. Genom att i gjutprocessen modifiera det verkliga föremålet en aning, skapas en ambivalens i tolkningen.

Verken och installationerna är ofta kopplade till berättelser med fokus på relationer och det mellanmänskliga. Detta lyser också igenom i att många av verken uppmanar till kontakt och interaktion. Camilla Caster har tagit ner glaset från dess piedestal och istället berikat det med en djupare mening och fört det in i vardagen. När glaset antar oväntade former skapas igenkänning, men öppnar också upp för ett nytt förhållningssätt till vardagen. Camilla Caster har gjort glaset tillgängligt och taktilt och flyttat ut det ur finrummet.

Camilla Caster har ställt ut i Sverige och internationellt. Hon finns representerad i flertalet museala samlingar och har mottagit flera utmärkelser.

Vernissage fredag 6 september kl. 17-19.

Utställningen invigs med ett konstnärssamtal kl. 17.30

Tack till Ystad Teater för utlån av belysning!