Christine Waller


Titel: Port Wine Country Gaia Porto III. Blandteknik. 2013-15. Fotograf: Hugo Anderson.

Hos Christine Waller (1957–2017) finner vi ett mycket spännande, säreget, mångbottnat och genomarbetat konstnärskap. Med bilder i måleri och fotocollage erbjuder Waller oss att betrakta platser som känns bekanta, men också platser vi aldrig tidigare besökt. Från Antarktis och pilgrimsresor till hemmet och det innersta rummet. Genom sina originella bilder delar Waller med sig av berättelser om henne själv, om oss och om den tid vi lever i.

Christine Waller från Längjum i Västergötland sadlade om till konstnär mitt i livet och berikar oss med ett helt unikt uttryck och en helt unik berättelse. Hennes bilder är uppbyggda av fotografier lagda lager på lager, integrerade i nya miljöer med hjälp av pigment och akryl. Vissa är behandlade med fernissa, andra är mattare och har ibland inslag av andra material. Hon brukade samla material genom att vandra i olika stadsdelar och fånga sådant hon tyckte var spännande med sin kamera. Dessa foton sammanställde hon sedan till collage där fotona fick en underordnad betydelse gentemot det målade. Collagen blev kommentarer till en förgänglig verklighet, där nuet snabbt blev ett då. Varför det stora genombrottet uteblev kan vi bara spekulera i. Kanske var hennes konst för säregen. Kanske saknade hon rätt kontakter. Eller så valde hon helt enkelt själv att ställa sig utanför storstadens galleritäta konstliv med dess köpstarka publik. Vem vet. Vad vi däremot vet är att Christine Waller genom sin konst har mycket att säga.

Tomelilla konsthall har den stora äran att i samarbete med konstmuseet i Skövde få presentera Christine Waller. När Christine Waller dog år 2017, endast 59 år gammal, mottog konstmuseet i Skövde en stor donation bestående av verk skapade under hennes över 20 år långa karriär med utställningar, storslagna konstprojekt och residensvistelser runt om i hela världen. Denna unika bildskatt kommer att visas på olika platser i Sverige och Tomelilla konsthall är första är anhalt på turnén.