Clara Lundgren – Vad vi får & vad vi tar


Målningen The white garden.

Clara Lundgren, född 1980, är uppvuxen på Gotland och nu verkande i Malmö. Hennes konstnärliga medium är framförallt måleri i akryl och skulptur i keramik.

Den gotländska uppväxten har satt spår i hennes bildspråk. Men det är i hennes nära relationer med djur och natur som vi finner nycklar till förståelse av hennes vackra, gåtfulla och ibland något motsägelsefulla bildvärldar. Djuren har spelat en central roll för Lundgren under hela hennes liv och hennes konst fokuserar på att beskriva och utforska djur och natur och människans förhållande till dessa. I sina skildringar av det mänskliga förhållandet till omvärlden lyfter hon blicken för ett vidare perspektiv. I Clara Lundgrens målningar är det sällan människan som är bildens huvudperson, utan det är landskapet som är det väsentliga och det mäktiga. Utställningens titel antyder att Lundgren kommer att undersöka det fantastiska som naturen bjuder oss människor på. Men också det som vi tar utan att bli erbjudna.

Clara Lundgren är utbildad vid Folkuniversitetets Konstlinje i Lund och samt i Grafisk design vid Malmö Högskola, 2002 - 2006. Hennes målningar har visats på separatutställningar, grupputställningar och jurybedömda utställningar på gallerier och konsthallar i Sverige, Danmark, Frankrike, Spanien, Italien och Kina.