Elin Maria Johansson – Svärm


Elin Maria Johansson är född 1979 i Arnäsvall i Västernorrland. Hon är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är idag boendes och verksam i Skåne.

Genom installation, performance, ljud, film och objekt skapar hon verk där perceptionen av kroppen, tiden och rummet förvrängs.

I hennes verk är det ofta svårt att skilja verklighet från fantasi. Dessa två lager verkar flyta mellan vårt undermedvetna och den verkliga världen. Vårt samhälle och vår historia sammanfogas av öden, ouppnåliga fantasier, skuggan av det förflutna och ödesmättade tillstånd. Verken strävar efter att skapa en annan verklighet där nya myter om vår samtid och vårt samhälle kan uppstå.

Genom att använda mig av taktila och performativa grepp i mina arbeten försöker jag finna en fysisk beröringspunkt mellan verket och betraktaren. Jag skapa världar och stämningar där det vi ser som verklighet och sanning får en möjlighet att omvärderas.

Elin Maria Johansson