Etta Säfve


1973 Uppsala, uppvuxen i Luleå, bor och arbetar i Skåne

Etta Säfve arbetar i flera medier – film, objekt, teckning och text i form av installationer och fortgående serier. Arbetena söker utforska ett förhållningssätt till vår samtid, vår relation till naturen, till förgänglighet och längtan, till de små förskjutningarna och mellanrummen.. Glappen mellan- ”mig” och världen, mellan kartan och landskapet, mellan det flyktiga och det bestående, mellan en önskan om att bara vara och en önskan om att förstå, mellan magin och dekonstruktionen. Att gripa efter det ogreppbara, ett ögonblick och då det är förbi.