Eva Lange – Vitt och svart ljus


Studier: Konstfackskolan och Konsthögskolan1959-64

Ledamot av Kungliga konstakademien.

Eva har genom åren gjort många utställningar både i Sverige och även internationellt. Nämnas bör några göra Liljevalch Stockholm, Millesgården Stockholm, Madras New Delhi, Ainos Museum Torneo Finland. Hon finns representerad både inom och utanför Sveriges gränser bland annat på Nationalmuseum och Moderna Museet. Eva Lange är skulptören bakom DN:s kulturpris "Lilla Regnet".

Redan under studierna på konstfack fick Eva intresse för rörelsen och de organiska formerna.

Evas arbetsprocess bygger på en idé om en rörelse och gipsen är alltid det material som hon utgår ifrån. Andra material som hon arbetar med är alabaster, marmor, granit, sten och glas.

Eva har en känsla och ödmjukhet inför materialvalet som återspeglar sig i hennes skulpturer. Hennes vita organiska skulpturer besitter en mjukhet som böljar fram och som manar till en lugnhet. I kontrast till detta står Evas svarta kolteckningar vars styrka är svartheten, dess djup och farlighet. Det finns en samhörighet mellan det vita och det svarta, vitheten i skulpturerna utstrålar en intensivitet och svartheten är inte bara en yta utan innehåller ett djup.

Stora och små skulpturer som utstrålar en stillhet och en gåtfullhet som leder in på Evas teckningar som förmedlar samma känsla.