Gert Germeraad – Limbo


Gert Germeraad föddes 1959 i Utrecht, Nederländerna. Han är utbildad vid Vrije Akademie i Haag samt vid konsthögskolan i Rotterdam. Han har vidareutbildat sig i konstnärlig forskning vid Konstfack i Stockholm.

Gert Germeraad är verksam inom genrerna skulptur och teckning. Under många år har han arbetat med serier av porträttskulpturer som tagit avstamp i arkivmaterial och fotografier. Ett övergripande tema för porträtten är den mänskliga sårbarheten och hur individer blir offer för fördomar och för rådande social-politiska system. Under senare år har tecknandet vuxit i betydelse för Gert Germeraad. Hans teckningar utforskar gränslandet mellan abstraktion och representation. Landskapet kring Eljaröd är en inspirationskälla för Gert Germeraad. Men han ägnar sig inte åt att naturtroget avbilda landskapets element. Snarare blir stenar, stenmurar, hagar och hinder på odlingsmark till objekt för eftertanke.

Det latinska begreppet limbo eller limbus betecknar ett mellanläge mellan två olika tillstånd. Ett stadium där man inte riktigt vet var man är eller vart man ska ta vägen. Obeslutsamheten kan vara påfrestande, men den kan också vara angenäm. I utställningen undersöks gränslandet mellan motsatser och därmed även mellantillståndets väsen. Men utställningen handlar inte bara om gränser utan lika mycket om längtan att överskrida dem. Utställningen belyser dilemmat; vart ska man ta vägen – och hur kommer man dit?

Vernissage fredag 23/3 kl. 17-19.30.
Utställningen invigs av Eskil Fagerström. Musik framföres av kören Trekvart under ledning av Ulrika Faijermo.