Grafiska Sällskapets medlemsutställning


Vernissage den 15 oktober kl. 13.00.

Invigningstalare KG. Nilson

Utställningen pågår till den 27 november

Grafiska Sällskapet bildades 1910 av en handfull konstnärer från hela Sverige och avsikten var, då som nu, att bättre tillvarata grafikernas intressen, visa grafik genom att ordna utställningar och sprida information om grafiken som konstart. Lika många som konstnärsmedlemmarna är, ca 430 stycken, är de olika uttryckssätten.

På Tomelilla konsthall visar vi 313 grafiska verk i vår vackra Konsthall.

Utställningen bjuder på olika grafiska tekniker som en smällkaramell av olika uttryck , färger ,storlekar, stilar och tekniker.

Här blandas torrnål ,monoprint, litografi med fotopolymer ,akvatinter och kampugrafi.

Vi visar också den historiska utställningen som ger oss en återblick på de portföljer som getts ut under åren av medlemmar i Grafiska sällskapet.

Med återblicken i den historiska utställningen lär vi oss mer av klassiska grafiska uttryck och den resa som grafiken genom konstnärernas experimentlusta , utmaningar, och nyfikenhet har utvecklat genom åren.