Gunilla Pantzar – INSIDE


Gunilla Pantzar, född 1945 i Motala, är idag verksam i Kalmar. Efter grundläggande konstnärliga utbildningar på Capellagården och Nyckelviksskolan studerade hon vid Konstfack under åren 1966–1970.

Gunilla Pantzars konstnärliga uttryck har rört sig över breda fält och inkluderat flertalet uttrycksformer. Hon har förnyat den klassiska teatermasken och konstnärliga dockteatern i Sverige och hennes kraftfulla scenspråk har skapat en rad minnesvärda föreställningar.

Utställningen INSIDE vänder blicken inåt in i vår egen kropp. Inspirerad av renässansens anatomiska teater, nya och äldre planschverk har Pantzar försett klänningar, linnen och trosor med sensuellt broderade nätverk av ådror, skelettdelar, inälvor. Kroppens inre omsluts av huden, det största organet som utgör ett gränssnitt mellan jaget och världen utanför. Vårt inre landskap påminner oss om att under hud är vi alla relativt lika oavsett härkomst kön eller social status.

Verken genomlyser och frilägger delar av kroppen, ett mänskligt maskineri både starkt och ömtåligt. I våra fysiska beståndsdelar förenas det allmänmänskliga med det mest privata. Den inre upptäcktsresa som INSIDE utgör är till lika delar lekfull som allvarsam och belyser väl det faktum att kroppen är en plats där natur och kultur, dåtid och nutid möts. Historiska och samtida idéer om kroppen och dess funktioner vänds och vrids, problematiseras och kommenteras på ett känsligt och ögonöppnande sätt.

INSIDE har tidigare visats bl.a. på Vandalorum och Ljungbergmuseet.