Håkan Berg


"Det råder öppenhet, allvarsam besinning, vemod och nyfiken livsglädje i Håkan Bergs bilder. Han ritar med LIVETS KRITOR På LJUSETS TAVLOR. Några enstaka former, ett par glesa färger får fäste på papperet. Som när de sällsynta nattdjuren cirklar runt den enda ljuskällan.

Den insikt som styr Håkan Bergs skapande är att enkelheten är det allra svåraste. Men också att de viktigaste sakerna i livet kanske är sådant som vi först inte lägger märke till. Allt detta som, långsamt och osynligt, skapar nya sammanhang - utanför och inom oss.

Håkan Bergs bilder rör sig vid, och tar sig över, olika gränser. Det gäller då inte bara det som skildrar leken och allvaret utan han frilägger också det som finns mellan läpparna och orden, mellan jaget och världen, mellan ögat och synbilden. I samma ögonblick gör han allt detta synligt som avstannar, förklingar och det som bryter sig fram och blir till."

- Thomas Kjellgren, Kristianstads konsthall, om Håkan Bergs konstnärsskap

Vernissage lördagen den 26 oktober kl.13, invigningstalare Thomas Kjellgren