Hannah Streefkerk – The nature of time


Omsorgsfullt ägnar Hannah Streefkerk sig åt att lappa och laga naturen. Hon virkar skyddande höljen till stenar på en strand. Hon förstärker trasiga löv med hjälp av brodyrstygn. Hon kompletterar landskapet med organiska skapelser och markeringar som indikerar att det på platsen finns värden som behöver skyddas. Hennes installationer och land art projekt fungerar som starka visuella metaforer som får oss att stanna upp och lägga märke till sådant som kanske annars skulle ha gått oss obemärkt förbi. Men framförallt sätter Hannah Streefkerks konst fingret på något mycket viktigt; Vi behöver värna vår natur och vår miljö.

Hannah Streefkerk är född 1973 i Groningen, Nederländerna. Sedan några år tillbaka bor och verkar hon i Sverige. I utställningen The nature of time presenteras utvalda verk samt platsspecifika installationer i konsthallen.