Helena Mutanen – Spricker som rötter


Helena Mutanen föddes i Stockholm 1965, där hon idag är bosatt och verksam. Hon är utbildad vid kungliga konsthögskolan i Stockholm och examinerades 1998. Sedan dess har hon ställt ut på många ställen i Sverige, men även i Köpenhamn, Hamburg och Warszawa. I sitt konstnärliga arbete omfamnar Helena Mutanen många olika material och tekniker. Oftast arbetar hon med skulpturala installationer, objekt, teckningar och ljudinstallationer.

I sitt konstnärskap ägnar sig Helena Mutanen åt ett utforskande av identitet, tillhörighet och ursprung. Hon beger sig ut på upptäcktsfärder i sitt allra innersta och finner minnen och erfarenheter som är personliga, men som även i någon mån kan kännas igen av alla som bär på upplevelser av uppbrott, migration och förlust. Fragment av minnen och erfarenheter från tider som flytt och platser som lämnats har utgjort utgångspunkten för Helena Mutanens skapande under senare år.

I utställningen Spricker som rötter visas installation, skulptur, fotografi och videoverk. Helena Mutanens skulpturer och installationer är ofta organiska till form och innehåll. De är sydda och vaxade med en speciell och tidskrävande teknik vilket ger dem ett närmast organiskt intryck. Det är lätt att se en släktskap mellan Helena Mutanen och konstnärer såsom Eva Hesse, Louise Bourgeoise och Anselm Kiefer.