Jeanette Schäring – Whose water are you? The colour and communication in nature!


Jeanette Schäring är född 1963 i Borås och utbildad vid Göteborgs universitet 2000–2006. Under sin tid på HDK gjorde hon flera större konstnärliga projekt utomlands bland annat kring ekologisk växtfärgning.

I Jeanette Schärings konstnärskap står natur och ekologi i fokus. Med ett vetenskapligt inspirerat förhållningssätt undersöker Schäring ekologiska sammanhang och processer. Hon suddar ut gränserna mellan kultur, historia, hantverk, vetenskap, aktivism och ekologisk filisofi. Genom att arbeta platsspecifikt och projektbaserat ger hon sig tid att upptäcka en plats unika förutsättningar och utmaningar. Tillsammans med människor på platsen skapar hon interaktiva installationer och performenceverk som belyser vikten av att vi värnar vår miljö. Hennes miljöinriktade konstnärliga arbete har tagit henne till många skilda platser runt om i världen, bland annat har hon arbetat med konstnärliga projekt i Nya Zeeland, Laos, Madagaskar och Indien.

Whose water are you? The colour and communication in nature! är en konstnärlig process och en utställning. Utställningen är beroende av lokalbefolkningens delaktighet. Inför denna utställning bjuds invånare i Tomelilla kommun in att lämna vattenprover till konsthallen. Schäring kommer sedan att behandla vattenproverna genom att tillsätta ett växtmaterial som fungerar som en indikator. Hon använder biologiska färger som en social, förnimbar och kulturell form av kommunikation samt som en markör för vårt känsliga ekosystem. Genom att starta biokemiska processer så skapar hon en utställning som förändras beroende på vattnets innehåll men också beroende på ljus, ljud och mänsklig interaktion. På detta sätt undersöker hon människornas relation till vatten i förhållande till sin geografiska miljö.

Utställningen blir ett färglaboratorium som andas, växer, förändras och kommunicerar som naturen själv och visar på hur känsligt och föränderligt vatten och vår miljö är.