Jennifer Forsberg – Calibans ögon


Calibans ögon

Jennifer Forsberg (född 1970) är en skulptör som ofta använder lera som material och medel i sina gestaltningar. År 1998 avlade hon magisterexamen i keramikkonst vid HDK i Göteborg och sedan drygt 20 år tillbaka bor och verkar hon i Eljaröd i Tomelilla kommun. Forsberg har haft en rad utställningar och konstnärliga samarbeten i såväl Sverige som internationellt och hennes konstnärliga praktik inkluderar även större platsspecifika gestaltningar för det offentliga rummet. Under åren 2009-2017 var hon rektor vid Österlenskolan för konst och design i Simrishamn.

Inspirerad av karaktären Caliban i Shakespeares sagospel Stormen utforskar Forsberg i utställningen Calibans ögon berättelsen om naturens dualistiska karaktär; dess brutala kraft och dess skörhet. Lera i alla dess former utgör den centrala agenten i berättelsen. Leran, sprungen ur berg som under årmiljoner nötts ner, är en del av ett kretslopp som existerat långt före oss och som kommer att fortgå långt efter det att vi är borta. Som en del av en slags evighet kan leran som material i smält, obränd och bränd form berätta för oss om de stora sammanhangen, om naturens obevekliga kraft och dess ständigt pågående aktivitet. En berättelse som kan skänka tröst, men som samtidigt belyser vår egen maktlöshet och litenhet. Lerans inneboende egenskaper och konnotationer sammanflätas med välkända referenser, former och attribut. Resultatet blir att betraktaren ställs inför intryck som är råa och direkta, men samtidigt poetiska och mångbottnade.

På konsthallens övre plan utgör ett citat av Caliban en central del av upplevelsen. Calibans ord är skrivna i lera. Orden verkar ha flytt från den tomma bokhyllan invid. Bokhyllan, som är av bränd lera, står stadigt kvar. Trappan till nedre plan leder ner besökaren in i en underjordisk värld. Krälande rötter och mycel slingrar sig runt något som för tankarna till svarta lådor. Lådor som sitter inne med svaren på de stora frågorna. Tillsammans belyser utställningens två delar sambandet mellan det synliga och det osynliga, vår tillvaro och den eviga tillvaron.