Jordnära


Jorden ligger oss alla nära. Vi är alla en del av den och den är en del av oss. Jordens och naturens förutsättningar erbjuder människan såväl prövningar som inspiration. I den konstnärliga praktiken utgör inte sällan naturen och dess element en kreativ utgångspunkt. Men definitionen av det jordnära kan vara bred, svårfångad och öppen för tolkning.

I utställningen Jordnära presenteras 14 konstnärer som bjudits in att presentera sina tolkningar av det jordnära. Tematiskt utforskar de temat till utryck och innehåll i sina verk. Var och en griper sig an temat utifrån sina unika förutsättningar och materialval. I rummet möts grafik, silversmide, keramik och skulptur.

Samtliga konstnärer är verksamma på Österlen och medlemmar i ÖSKG.

Deltagande konstnärer
Helena Bergenrud, Per-Olof Nilsson, Gunilla Widholm, Marie Ingemansson, Clemens Ek, Ebba Huberyc, Helene Söderberg, Börje Berglund, Maria Börjesson, Elna-Karin Helgesson, Krister Nilsson, Marie Olsson, Gunilla Sundström, Lise-Lotte Nielsen

Vernissage: Lördagen den 12/3 kl. 12- 16