Karolina Henke – Back to Nature


Karolina Henke fascineras av naturens perfektion och formspråk. Naturen är fantastisk; dess enkelhet, dess komplexitet men också dess känslighet. Vi lever idag i en tid då naturen och vår miljö får utstå mycket. Frågan är hur mycket klarar egentligen naturen att utstå innan det fantastiska går om intet?

I fotografiserien Back to nature försöker Karolina Henke finna svar på den stora frågan; hur kan vi bevara den fantastiska naturen? På bilderna möter vi barn som har bestämt sig för att leva i symbios med naturen, långt bort från civilisationen. Karolina Henke har genom att väva samman surrealism, fantasi och saga skapat en suggestiv och berörande bildvärld. Kläderna som barnen på bilderna bär är skapade av Karolina Henke.

Back to nature har tidigare visats bl.a. på Fotografiska museet i Stockholm och visas under perioden 19/11 – 15/1 på Tomelilla Konsthalls nedre plan.