Kastanjeskolans elevutställning 2020 – Donuts


Kastanjeskolan Donuts

Med alla sinnen har eleverna i årskurs 9 på Kastanjeskolan tagit sig an temat Donuts.

Smak lukt och känsel har utforskats innan själva skapandeprocessen börjat. Från skisser, via papper, gips och akrylfärg till fantastiska tredimensionella donuts i alla dess färger. En njutning för ögat.

På grund av den rådande situationen kommer det inte att hållas någon ­vernissage men kom in och ta er en titt på våra barn och ungdomars fantastiska kreaivitet!

Välkomna!