Kerro Holmberg – Amazons and Tides


Att lära känna sig själv är nog en förutsättning för att lyckas med nyskapandet. Både i sina dikter och i visuellt träffsäkra bilder med porträtt, företrädesvis på kvinnor, söker Kerro Holmberg skuggorna bakom nuet och ser det förflutna färga det som sker. Som ställde hon frågan: var finns jag i dem? Kristina Mezei, ur Apotekets Konstrevy 2011

Det börjar med ett fotografi. Fotot föreställer Natalia Goncharova (rysk konstnär 1881-1962), som med sned och stolt blick ser åt sidan. Jag tecknar hennes ansikte med kol på duk. Sätter dit färgfläckar av solitär karaktär. Självständiga. Taktila.

”Amazons and tides”. Kvinnorna i det ryska avantgardet kallas ofta Amasoner. Aldrig tidigare i konsthistorien har kvinnor och män varit så jämställda vid konstens frontlinje. I utställningskataloger från 1910-20 tal finns lika många kvinnliga konstnärer som manliga, ibland är till och med fler kvinnor representerade i de banbrytande utställningarna. Så var det inte inom den franska modernismen, eller i den tyska eller italienska... I arbetet kring det ryska avantgardets kvinnor har jag sökt just den speciella bild som jag kunnat använda, tänka och arbeta kring. Det är inte någon komplett exposé. Elena Guros karaktärsfyllda ansikte finns i många versioner; bland fläckar och former av färg och i situationsbilder med abstrakta rektanglar och rinningar. Född 1877 och död 1913, verkade hon intensivt inom litteraturen och måleriet under de sista fyra åren av sitt liv. Hon blev viktig för många inom avantgardet, höll soaréer i sitt hem och utgav två samlingsvolymer ”Domarsumpen I och II” med modernistiska poeter och konstnärer. Natalia Goncharova, Ljubov Popova och Varvara Stephanova är exempel på andra konstnärer vars drag jag återkommer till, som jag arbetar fram till dukens nu.

I konsthallens undre plan visas verk, målningar och teckningar, kring konstnären Kazimir Malevitj (1878-1935). De baserar sig på bilder ur hans liv, som en modernismens helgonlegend – en Hagiografia. Pappan med sin dotter, i arbete på landstället, bland konstnärskollegor och familj. Begravningen och minnesplatsen, som han själv planerade och utformade i suprematistisk anda.

Till utställningen utges katalogen ”Amazons and tides” med texter av Annika von Hausswolff och Kristina Mezei.
Kerro Holmberg 20 maj 2012

Lyssna på Radio Kristianstads intervju med Kerro Holmberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.