Kulturskolans elevutställning 2016


Kulturskolan
Kulturskolan
Kulturskolan

Vernissage fredagen den 13/5 kl. 17-19. Invigningstal kl. 17.30.
Vernissagen utgör även startskottet för Kulturdraget, Kulturskolans stora vårsatsning där barn och unga ges möjlighet att möta Kulturskolans olika verksamheter.

Kulturskolans Elevutställning presenterar verk som skapats av bildkonst- och filmelever under det gångna läsåret.

I utställningen visas måleri, graffitti, skulptur, film och konst i bokform. Bredden är stor i fråga om material och tekniker och de olika projekt som eleverna har arbetat med under året glider gränslöst in i varandra. Hyllningar till konstnärer som Owe Gustafson, Signe Persson-Melin och Cézanne genomsyrar utställningen. En stor muralmålning utgör utställningens centralverk. På nedre plan visas filmelevernas verk. Flera av videoverken bär tydliga spår av samarbetet mellan musik- bildkonst- och filmelever.

Under utställningsperioden arrangeras öppna visningar och familjeaktiviteter.