Kulturskolans elevutställning 2019


Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med vatten som tema. Pölar, bäckar, sjöar och hav har legat till grund för utställningen som utspelar sig både över och under havsytan. Med inspiration från såväl Claude Monet, Georgia O´Keeffe, August Strindberg och de konstnärer som ställt ut i Tomelilla konsthall under året har skaparglädje och kreativitet fått stå i centrum för de egna tolkningar och skapelser som gör denna utställning till en blå lagun.

Kulturskolans filmelever har under läsåret fått utforska, experimentera och utvecklas inom många olika filmområden, något man ser i deras verk. De har gjort spelfilmer, jobbat framför green screen, redigerat, ljudsatt, gjort filmmusik, jobbat med animationer, stop motion och mycket mer.