Kulturskolans elevutställning 2020 – Bon appétit


Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med mat som tema.

Med rödvitrutiga dukar, 50-talscaféer, popkonst, dagens snabbmatskultur och ratatouille som inspirationskällor har en restaurang skapats och växt fram.

Wayne Thiebaud, Tjalf Sparnaay, Anna Höglund och deras olika personliga uttryck har skapat spännande ingångar till temat. Utseende, känsla och smak har utforskats med hjälp av måleri, keramik, graffiti, skulptur och ljud

Utställningen bjuder på små inblickar i restaurangens historia, stillebenmålningar, tårtor i alla dess former, tallrikar och kakfat, textila verk och snabbmatsmåleri.

Kom in och låt dig frestas av en utställning där skaparglädje och kreativitet fått stå i centrum.