Kulturskolans elevutställning 2022 – Naturligtvis


Kulturskolan 2022

Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med djur och natur som tema.

Genom olika tekniker såsom teckning, måleri, skulptur, graffiti, film och ljudkonst har naturens årstider, växtlighet och djurliv utforskats. Tidigt i processen väcktes idén att arbeta med temat både under och över markytan och utställningen bjuder dig på ett naturäventyr från underjordens rötter och gräsmarkens insektsliv till djungelns vilda djur och vinterfågelns stilla sång.