Kulturskolans elevutställning 2024 – Spacewalk


Bild på konst från elevutställningen

Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med science fiction och rymden som tema. Genom olika tekniker som teckning, måleri, skulptur, graffiti, film och ljudkonst har vi utforskat scifi;ens värld och rymdens rymlighet. Med utgångspunkt i Simon Stålenhags science fictionmålningar har vi både närmat oss temat och klassiskt landskapsmåleri. I våra måleriprojekt har vi tittat på hur ljuset faller in i bilderna och fått fram rumslighet, ljus och atmosfär med hjälp av djupverkan och olika perspektiv. Samverkansprojekt med Gylleboverket, arkitekten och konstnären Petra Gipp samt Seriefrämjandet har också gett oss fina ingångar till temat och spännande arbetsmetoder.

Välkommen in på ett rymdäventyr som rör sig fritt i tid och rum, från Tomelillas vackra vidder vidare till okända galaxer och möjliga världar. På nedre plan visas utställningens kosmiska universum som närmar sig rummets oändlighet.

Vernissage fredagen den 17 maj kl. 17–19
Utställningen invigs kl. 17.30