Leyun Wang – Gökrop över vattnet


Foto: Jean-Baptiste Béranger

Vernissage lördagen den 18 juni kl. 12.00. Utställningen invigs med ett samtal mellan konstnären och konsthallens intendent.

Leyun Wang, född 1963 i Hangzhou i Kina, bor och verkar sedan 1991 i Stockholm. Hon har en examen från China Academy of Art och har haft en rad utställningar i såväl Sverige som internationellt. I sitt konstnärskap experimenterar hon gärna med materialens möjligheter och verken utgör ofta möten mellan måleri, installation och textil. Hon är även lärare på Nyckelviksskolan i Lidingö.

-Mina installationer är en reflektion som utgår från mina egna upplevelser kring de pågående klimatförändringarna som påminner oss om naturens väsen och om den sköra balansen mellan människa och natur. Genom skulpturala och rumsliga textilinstallationer vill jag bjuda in betraktaren att ta in verket som en upplevelse och en fysisk erfarenhet. Denna inbjudan är också ett sätt att delge publiken en djupare berättelse om frihet kontra ofrihet. Men i dessa upplevelser bor också en sorg; platser byts ut, tiden kastas om, minnen blir osäkra.

Hörde jag ekot av mitt eget rop?

Leyun Wang