Marthe Aune Eriksen


Karakteristisk for Marthe Aune Eriksens konstnärskap är undersökandet av olika omgivningar i gränslandet mellan stad och periferi. Genom ett dämpat och minimalistisk fotografiskt uttryck framstår hennes verk som strikta kompositioner av linjer, ytor och fält där motiven framstår som ren form, eller närmast arkitektoniska objekt.

Motiven återfinns på de mest triviala av platser, och bilderna visar områden, landskap tilllika stadsrum som sällan fångar vår uppmärksamhet. De är tagna i områden nära förorter eller mindre industriområden, vid skogsbryn eller längs med farleder ut ur staden, och visar vägskäl, kvarlämnat byggnadsbråte, högar av sten och lera, eller andra markörer för stadens upphörande.

I hennes senaste serier ser bilderna ut att visa öde landskap och orörd natur. Gemensamt för landskapen är emellertid att de alla är resultatet av mänsklig aktivitet. Eriksens arbeten visar funktionslösa områden där mycket är påbörjat, men lite är fullbordat, där många projekt har strandat och visioner förlist. Nyare kulturlandskap som befinner sig i ett närmast permanent mellanrum, eller glömska. Områden närmast osynliga i all sin närvaro.

Så här har Pontus Kyander skrivit om Eriksens verk:
”Det är vitt och öde, och i snögloppet och dimman är det helt självklart varför ”Vita Höja” heter just så. Hennes utställning är en lysande liten kristall i höstmörkret. Ett renhetsbad i ljus och strukturer, befriat från folk och andra tillfälligheter. Så här ser världen ut en morgon när du vaknar, och alla andra är borta.”

Utställningen på Tomelilla konsthall kommer visa verk från arbetsresor runt om i Norden under de senaste åren, där Eriksen arbetat i områden av kalkbrottsindustri, sten- och asfaltverk, vägarbetsområden, tunnel-konstruktioner och gruvdrift.

Marthe Aune Eriksen (f. 1975, Norge) är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo, varifrån hon utexaminerades 2003. Hon har en rad separat- och grupputställningar bakom sig, bland annat vid Billedkunstnerne i Oslo & Akershus, Galleri Rostrum (Malmö), Galleri 45 (Göteborg), Spriten Kunsthall (Skien) och Møre & Romsdal kunstsenter. Hon har genomförd offentliga gestaltningsuppdrag, är offentlig representerad och har mottagit en lång rad större stipendier. Eriksen är bosatt och verksam i Malmö.