Michael Whelan – XY Steps


Vernissage fredagen den 17 juni kl. 10.00–13.00.

Whelan är mottagare av Sten Malmquists stipendium 2021 och genomför sin vistelse i Tomelilla från april till juni 2022. Utställningen berättar om de workshopar som Whelan genomfört med invånare i Tomelilla kommun. Vi visar ett axplock av de bilder som han skapat tillsammans med Tomelillaborna. Deltagarna kommer från Vännens Dagliga verksamhet, Byavångskolan, Österlens folkhögskola (Unikum Konstskola, den Studiemotiverande kursen samt Etableringskursen), Soffta fritidsgård och kulturskolan.

Deltagarna har arbetat med olika tekniker som alla anknyter till fotografi. Exempelvis svartvitt, analogt fotografi med engångskameror, fotogram på ljuskänsligt papper, fanzine-tillverkning och skapande i en Camera Obscura.

Därtill visar vi delar av Michaels egna konstnärliga projekt som han genomfört i Tomelilla genom att vandra till fots längs kommungränsen. Under vandringen har han samlat in växter som han använt i workshoparna samt dokumenterat sina upplevelser med fotografi. Dessutom skapade han under en vecka i maj en Camera Obscura i Tomelilla stationshus.

Michael Whelan (f. 1977 i Edinburgh, Skottland) är en etablerad konstnär och fotograf som rör sig i gränslandet mellan det narrativa och det dokumentära. I sina fotoprojekt sätter han fokus på det sociala samspelet människor emellan samt relationen mellan människa och miljö. Han skapar verk som lyfter människans villkor i det moderna samhället.