Petra Gipp – Kroppen och ljuset


Petra Gipp (född 1967) är en av samtidens mest uppmärksammade svenska arkitekter. Åren 1994 -1999 utbildade hon sig i byggnadskonst vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, där hon även har ett konstnärligt lektorat. Sedan 2009 driver hon det Stockholmsbaserade arkitektkontoret GIPP arkitektur. Hennes karriär är kantad av priser och utmärkelser och hon är ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna.

Petra Gipp skapar byggnader som existerar i samklang med sitt sammanhang. Byggnaderna är ofta på olika sätt inbäddade i, eller integrerade med, omgivande natur och stor respekt visas för kulturhistoriska värden på platsen. I en närbelägen geografisk kontext står hon bakom arkitektoniska projekt såsom om- och tillbyggnaden av Bruksgården i Höganäs samt Refugium på Kivik Art Center. I det senare fallet utmanar Gipp märkbart skiljelinjen mellan arkitektur och skulptur.

Karaktäristiskt för Petra Gipp är hennes förmåga att blanda olika konstnärliga uttryck. Hon kombinerar ofta skulptur, installation och arkitektur för att skapa verk som går bortom konventionella gränser. I utställningen KROPPEN OCH LJUSET presenterar hon ett större antal mindre skulpturer samt ett kolossal verk som tar två våningsplan i anspråk. Materialen hon arbetar i är det gjutna; mestadels gips, men även vax och betong. Hon skulpterar fram det rumsliga genom fokus på volym, element och detaljer. De skulpturala elementen förhåller sig till varandra, till rummet och till betraktaren. Glipor, passager och snitt i verken öppnar upp mot de yttre rummen, mot världen utanför den egna kroppen. Ljus och skuggor koncentreras och återger de inre rummens dynamik, rytm och tystnad. Trappan är en återkommande form. En trappa som iscensätter vertikal rörelse, fysiskt, existentiellt och socialt.

Utanför Kulturhuset står en skulptur som också ingår i utställningen. En gestalt, en förtätad rörelse, tecknar sig likt ett utsnitt i tiden. Förskjutningar och överlagringar öppnar upp kroppen mot den omgivande världen. En väv av röster omsluter kroppen och dess inre rum. Massa, ljud och tystnad samspelar. Konstverket är resultatet av ett samarbete mellan Petra Gipp och dottern Sole Gipp Ossler, som arbetar med ljud inom både musik, film och teater. Med sin röst skapar hon ljudlandskap där kontraster får mötas. Röster, stämmor och melodier möts i en något oslipad form vilket bidrar till en känsla av mänsklig närhet och nakenhet.

Petra Gipps skulpturala verk har visats på utställningar, både nationellt och internationellt, bland annat på Liljevalchs konsthall, Artipelag och Skissernas Museum samt flera gånger på Arkitekturbiennalen i Venedig.