Saadia Hussain – MAKING AND BREAKING PATTERNS


Saadia Hussain föddes i Lahore, Pakistan, 1973. Som sjuåring flydde hon tillsammans med sin mamma och fyra äldre syskon till Sverige för att återförenas med sin pappa. Sverige blev hennes hemland och Pakistan hennes moderland. Två skilda världar som hon ständigt bär, bråkar och balanserar.

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist och har sin bas i Stockholm. Genom sitt arbete vill hon väcka diskussion om vad och var hem är och om hur man delar det med andra. Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för henne; att få utforska, ifrågasätta, skapa och berätta. Saadia Hussain vill att fler ska upptäcka konstens makt, magi och möjligheter. Hon leder olika konstprojekt nationellt och internationellt med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet och har utvecklat metoder som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande.

Mönsterbygge är centralt i Saadia Hussains konstnärskap. Våra liv formas utifrån mönster och upprepningar. Mönster kan vara både synliga och osynliga. Genom att omskaka och omskapa mönster reflekterar Saadia Hussain över vanor, kulturer, traditioner och system. I utställningen MAKING AND BREAKING PATTERNS konstruerar, kombinerar och komprimerar hon sin komplexa identitet för att förstå. En berättelse om makt och motstånd blir synlig.

Vernissage 17/6 kl. 12-16.

Utställningen invigs kl. 13.