Signe Persson-Melin – Skål Signe!


Signe Persson-Melin är en av våra mest kända och framstående keramiker och formgivare. Hon har blivit känd för sina enkla, användarvänliga bruksprodukter, av vilka många har blivit svenska formklassiker. Med fokus på vardagens funktionella ting har hon utvecklat en särpräglad, men ändå allmängiltig konstnärlighet, som har omsatts i såväl industriprodukter som egenhändigt tillverkade konsthantverksföremål. Hon har även gjort ett flertal stora offentliga utsmyckningar och finns representerad på ett flertal muséer i Sverige och runt om i världen, men även i många svenska hem.

Utställningen gestaltas av Tom Hedqvist

Vernissage lördagen den 29 augusti kl. 12.00-16.00. Utställningen invigs kl. 13.00 av Kennet Williamsson.

Tack till: Byarums Bruk