SKAPA – Med gemensamma krafter


Under 2018 har Kulturhuset tillsammans med Österlens Folkhögskola och det lokala föreningslivet bedrivit integrationsprojektet Skapa, som finansierats med medel från Region Skåne. Skapa har varit en plats för gemenskap och möten mellan människor, oavsett bakgrund, förutsättningar och förkunskaper. En plats att få arbeta kreativt med hand, hjärta och hjärna i samspel, ett möte mellan kulturer, hantverkstraditioner och människor.

I utställningen Med gemensamma krafter visas delar av årets aktiviteter och kreativa arbete, som huvudsakligen bygger på gemensamt skapande, där alla med stor kreativitet bidragit med delar till ett gemensamt verk eller tema.