Sonja Reinfeldt


I utställningen visas teckningar, akvareller och skisser. Det finns också möjlighet att ta del av en nyinspelad film med Sonja Reinfeldt.1934-39 utbildade sig Reinfeldt vid konstfack i Stockholm och fortsatte sin utbildning vid Kungliga konstakademien 1944-49 där hon gick under ledning av Sven X:et Erixson. Sedermera blev Reinfeldt själv mentor för elever och hon undervisade i teckning och måleri på konstfackskolan. Reinfeldt var under en period på 60-talet även knuten till Märta Måås - Fjetterströms verkstad i Båstad. Nyligen kom det en avhandling om Sonja Reinfeldt och Marianne Richter som bland annat behandlar arbetet där. Reinfeldt har under åren arbetat mycket med offentliga utsmyckningar bland annat finns hon representerad på Kristianstads centralsjukhus, Papegojlyckan i Lund, Tingsrätten i Linköping.