Stiftelsen Tomelilla konstsamling DÅ – NU


En tidsresa med:
Tommy Almcrantz – Bertil Arkrans – Eddie Tjeno Ericsson – Eva Härstedt – Åsa Wirling

Åren går. Tiderna förändras, mycket nytt sker i omvärlden.Vad händer hos konstnären. Nya infallsvinklar? Andra tekniker och synsätt? Vi tänkte oss att se om några konstnärer, som har verk i vår samling, har genomgått några förändringar eller står de fortfarande på samma plattform? Ett problem som uppstod var; Finns de fortfarande i livet? Flera hade naturligtvis lämnat oss och det var också ett tag sedan vi hade någon ”extern” utställning, som givit nya donationer. Efter en gedigen genomgång har vi hittat fem konstnärer, som alla har tyckt att det här är ett kul och intressant experiment och vi ser nu fram emot ett intressant utställningsår.