SWEDEN CHINA


Mo Tian

Ett möte mellan svensk och kinesisk samtidskonst

Utanför Kina har mycket fokus riktats mot den västinfluerade kinesiska samtidskonst som skapats från 1970-tal fram till idag. Men i kina domineras marknaden alltjämnt av den klassiska kinesiska konsten, av kalligrafin och tuschmåleriet.

Att de japanska träsnitten influerade impressionisterna är allmänt känt, men även den klassiska kinesiska konsten har haft en högst påtaglig inverkan på den västerländska konsten. I utställningen Sweden China – Ett möte mellan svensk och kinesisk samtidskonst presenteras ett urval verk av svenska och kinesiska samtidskonstnärer, där kalligrafins och tuschmåleriets bildelement kan skönjas som en gemensam nämnare, men där även skillnaderna i bildspråk och bilduppbyggnad är tydlig.

Det kinesiska tuschmåleriet kan delas in i tre genrer; Landskap, Blommor/fåglar/insekter och Människoskildringar. Kalligrafin betraktas som skrift.

Följande konstnärer medverkar i respektive genre:

Blommor/fåglar/insekter: Li Shao Wen, Ingegerd Möller, Bo Swenson, Wang Leyun, Lotta Döbling, Lin Lin, Chen Lu, Guan Ming Hua, Guo Jing. Landskap: Svante Rydberg, Gu Daming, Gunnar Larsson, Martin Ålund, Mo Tian, Chen Si Yuan, Lu Qi Jun, Han Ting Ting, Han QingZhen. Människoskildringar: Eva Zettervall, Torsten Jurell, Dan Wirén, Maria Björklund, Ding Hong, Jian Wei Ju, Gao Xiang, Han Yutong, Kay Zhang, Wang Jing Xue.

Utställningen har curerats av Jan Erik Nilsson

Föredrag med Jan Erik Nilsson

Med konsten till Kina - Den kinesiska konstscenen idag

Torsdagen den 23/2 kl. 18.45

I anslutning till utställningen Sweden China, håller Jan Erik Nilsson, utställningens curator en föreläsning om den kinesiska konstscenen idag.

Obs! Föredraget är gratis men anmäl deltagande: 0417- 181 16