Tobias Sjöberg – Trädgård för de blinda


Vernissage fredag 27/1 kl. 17–19

Utställningen invigs av professor Gertrud Sandqvist kl. 17.30.

Tobias Sjöberg, född 1979, examinerades från den konstnärliga högskolan Goldsmiths i London 2005. Hans arbete utforskar det transparenta mediets egenskaper.

Med akvarellens genomskinlighet låter han personliga erfarenheter speglas genom två parallella verklighetsperspektiv. På konsthallens övre plan visas en serie självbiografiska verk i vattenfärg bakom glas. I dialog med Janet Frames författarskap och hennes inre erfarenheter från mentalsjukhus, blottar Sjöberg motiv ur sitt regnbågsliv.

På konsthallens nedre plan lånas astronauten Robert Cenkers intryck av den yttre rymden. Hans ofattbara upplevelser visar oss hur det djupt innersta i en personlig erfarenhet, kan bli något direkt igenkännligt för någon annan. Verken tar avstamp i denna erfarenhet och inkluderar en serie målningar som kan liknas vid stjärntecken, akvareller målade direkt på glasets baksida. I anslutning till verken visas även ett par filmdokumentationer av observatoriet AlbaNovas tak, vilket både öppnas och försluts mot den blå atmosfären.