Tomelilla Bildkonstskola Elevutställning 2014


Bildkonstskolan firar 25 år!

Tomelilla Bildkonstskola startades 1989 med hjälp av statliga medel av konsthallens dåvarande intendent Rauni Janser. Sedan 1990 drivs Bildkonstskolan med kommunala medel och befinner sig i Tomelilla konsthalls nedre plan. Bildkonstskolan i Tomelilla vill stimulera barnens lust att skapa. De vill också utveckla barnens förmåga att iaktta och själva göra bilder.

Konstnärerna Annika Mattsson och Leif Eugen leder verksamheten.

Bildkonstskolans elevutställning 2014 kommer att bland annat visa upp olika skålar som de ca 60 eleverna har gjort i papier-maché, målningar på vardagsföremål och självporträtt i lera.

Vernissagen är lördagen den 10 maj kl.13:00

Öppet mellan 12:00 - 16:00

Utställningen pågår i 4 veckor, välkomna!

Bildkonst