Tomelilla Konstsamling – Kvinnor i konsten


Verk ur Samlingens arkiv. Konstnärernas kön och deras val av motiv gör utställningen till en kort men intensiv kvinnohistoria. Kan man vid en närläsning av konstverken iaktta en genusdifferens? Frågorna kan vara många och det kanske inte finns några bra svar. Däri ligger kanske spänningen i årets utställning och att ha vernissage på den Internationella kvinnodagen känns naturligt.