Torsten Andersson – Rotverket


Torsten Andersson, Målaren, 1970, olja på duk, 110 x 80 cm. © Torsten Anderssons Stiftelse

Genom sitt sökande efter ett eget språk kom Torsten Andersson att skapa några av den svenska konsthistoriens mest egenartade verk. Vinterns utställning på Tomelilla konsthall ger en koncentrerad inblick i Torsten Anderssons konstnärskap.

Torsten Andersson såg det som sin livsuppgift att skapa ett eget språk. Han försökte komma runt de låsningar som måleriet, enligt modernismens teorier, befann sig i under mitten av 1900-talet. Svaret fann han i vad han själv kallade för ”realistiska porträtt av abstrakta fiktiva skulpturer”. Målningarna är varken rent abstrakta eller avbildande, utan både och. Abstrakta, fiktiva men realistiskt avbildade skulpturer tar form på dukarna, och de ter sig fullständigt trygga i sitt varande. Samtidigt finns det i penseldragen en drabbande nerv som öppnar verken mot det existentiella, mot det mänskliga.

Torsten Andersson föddes i Östra Sallerup 1926. Efter studier vid Skånska Målarskolan i Malmö fortsatte han vid Kungl. Konsthögskolan, där han också blev professor år 1960. Sex år senare lämnade han Stockholm och återvände till barndomens Benarp, där han verkade fram till sin död 2009.

Hembygden var av stor betydelse för Torsten Anderssons konstnärliga praktik. Han sa sig sträva efter att arbeta som bygdens ”plankstrykare”, och kopplade ofta sitt måleri till den lokala hantverkskulturen. Men i den skånska myllan fann han också ett konstnärligt stoff att arbeta med, och flera verk knöts uttryckligen till platsen.

Den lokala förankringen binder samman utställningen, som består av drygt 20 målningar. Samtliga tillhör den så kallade Identitetsfrisen, en samling verk som Torsten Andersson behöll i ateljén livet ut. Målningarna hörde enligt konstnären till hans viktigaste, men var inte de bästa som ”snittblommor betraktade”. Verken kan snarare liknas vid konstnärskapets rotverk, vid de rötter som ger näring åt helheten.

Utställningen produceras i samarbete med Torsten Anderssons Stiftelse och är den första i Skåne på 20 år. Genom sitt urval ger den en koncentrerad inblick i Torsten Anderssons vackra och egenartade språk.

Utställningskommissarie: Adam Rosenkvist