Utvalt i Syd


Bild Utvalt. Fotograf: Daniel Engvall

Utställningen är producerad av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes Hemslöjdsförbund.

Utvalt i Syd 2021 är en utställning som vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde: här inkluderas alla former och uttryck, från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik.

Handgjord form - jurybedömd vandringsutställning!

Utställningen öppnar lördagen den 22 januari.