Konstpedagogisk verksamhet på Brinkehem


Utställning på nedre plan.

Brinkehems äldreboende har plats för 24 brukare. Huset har tre avdelningar, två med permanent boende och en korttidsavdelning. Till Brinkehem hör även ett hemtjänstområde med ett 80-tal brukare.

Sedan september 2012 bedrivs konstpedagogisk verksamhet på Brinkehem. Verksamheten har efterhand vuxit, idag deltar boende från hela huset samt flera brukare som tillhör hemtjänsten. Alla är välkomna att vara med, var och en presterar efter sin förmåga. Det huvudsakliga syftet är att må väl för stunden och att stärka välbefinnandet. Att helt enkelt utveckla den kreativa förmågan och ändra fokus bort från en sjukdomsdiagnos.

Den konstpedagogiska verksamheten har regelbundet utställningar på Brinkehem. Nu tar verksamheten plats i konsthallen!