Artikeln publicerades 6 februari 2024

Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är klar.

Pengar på bild


Österlenhem och Hyresgäst­föreningen har kommit överens om hyrorna för 2024. Höjningen blir i genomsnitt 5,45 procent för lägenheter med varmhyra och 5 procent för lägenheter med kallhyra.

Höjningen gäller från 1 mars 2024 och de allra flesta lägenheterna med varmhyra får en höjning runt 400 kr/månad och de flesta lägenheterna med kallhyra en höjning runt 300 kr/månad. Några få lägenheter har fått lägre höjning.


Årets hyres­förhandlingar präglas generellt av ett mer ansträngt ekonomiskt läge än i fjol. För ett fortsatt underhåll av lägenheterna får annat stå tillbaka. Grönyteskötseln är ett sådant område och även vinterväghållningen i Tomelilla tätort kommer att ses över för att spara pengar. Bolaget tar över vissa delar av halkbekämpning och snöröjning som i huvudsak kommer att ske måndag till fredag.

Österlenhem AB

VD Pia Brink