Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet till digital service

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster samt vår webbplats tomelilla.se. I denna tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur Tomelilla kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsen tomelilla.se?

Vår webbplats ska vara tillgänglig för alla. Vi försöker skriva kortfattat och enkelt, strukturera informationen på ett tydligt sätt och undvika tekniska lösningar som försvårar för dig. Vi har kravställt och byggt webbplatsen så att den ska vara tillgänglig för alla oavsett om du har en äldre dator, surfar från en mobiltelefon, använder modemuppkoppling eller har någon funktionsnedsättning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har tagit hjälp av vår webbleverantör som har gjort en oberoende granskning av tomelilla.se med hjälp av testverktyget SiteImprove under augusti 2020. Webbleverantören har korrigerat de tekniska bristerna i enlighet med tillgänglighetsstandard WCAG AA. Testet genom SiteImprove gav tomelilla.se en tillgänglighetsgrad på 94,3 av totalt 100.

  • Webbplatsen i nuvarande form publicerades den 20 maj 2019.
  • Senaste testet (självskattning) gjordes i november 2022.
  • Redogörelsen uppdaterades senast i november 2022.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen har som kravställning att vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 AA. Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda bristerna. Nedan listar vi några problem som kan förekomma på webbplatsen.

Problem vid användning vid synnedsättning

  • Vissa PDF-filer har brister i kodning av innehållets element vilket kan utgöra problem för personer som navigerar med hjälpmedel. Nya dokumentmallar har tagits fram och vi arbetar med att korrigera detta för samtliga PDF-filer.

Oskäligt betungande anpassning

Tomelilla kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • En del PDF-filer är inte optimalt uppbyggda för uppläsning med hjälpverktyg. Det kommer att krävas mycket arbete för att få dokumenten uppläsningsbara. Arbetet och kostnaderna som krävs för att göra dokumenten uppläsningsbara uppskattas för höga då dokumenten inte är nödvändiga för att utföra administrativa uppgifter.
  • En del av våra publicerade podcaster är inte transkriberade. Poddarna är mellan 25–15 minuter och arbetet och kostnaderna som krävs för att transkribera dessa uppskattas för höga.
  • Tomelilla kommun sänder kommunfullmäktige live via webben. Webbdirektivet kräver inte att direksändningar textas i realtid. Det är i dagsläget mycket svårt att åstadkomma. Sändningarna sparas i systemet för webb-tv vilket innebär användare kan ta del av sändingar i efterhand. Från och med september 2020 ska denna typ av sparat videomaterial textas inom 14 dagar. Vi ser i dagsläget ingen praktisk lösning på hur vi ska hantera det omfattande arbete som detta innebär.

Våra digitala tjänster

Tomelilla kommun använder sig av olika digitala plattformar för att tillhandahålla service åt kommunens innvånare. Kravställningen på dessa plattforma är att dom ska vara tillgängliga i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Mina sidor – e-tjänster

Infomentor – lärplattform för skola

Tyra – lärplattform för förskola

IST förskola – lärplattform för förskola

 

Vad kan du göra om du inte kan använda vår digitala service

Om du inte kan ta del av information på denna webbplats kan du vända dig till oss så ska vi försöka hjälpa dig så att du först och främst får tillgång till informationen.

Rapportera brister i tillgängligheten till vår digitala service

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webb och i våra digitala tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se). Länk till annan webbplats.