Artikeln publicerades 25 mars 2024

Trygghetsenkät

Bild på fastighet

Bild på fastighet

Tillsammans med lokala BRÅ (brottsförebyggande rådet) kommunen, polisen med flera arbetar vi gemensamt för ett tryggare Tomelilla.

Österlenhem genomförde nyligen en trygghetsenkät i ett antal utvalda bostadsområden i tätorten. Enkäten avslöjar att deltagarna upplever en hög grad av säkerhet i lägenheten och bostadsområdet. Resultaten från enkäten ger en betydelsefull insikt i hur hyresgästerna uppfattar den övergripande tryggheten och säkerheten i de specifika områdena som undersökts.

Det är glädjande att se att de boende känner sig trygga i sina bostadsområden, och detta tyder på en positiv utveckling i arbetet med att främja säkerhet och trivseln. Trots att enkäten endast omfattade ett urval av områden, är det en betydelsefull indikation på bolagets arbete med att skapa trygga och säkra bostadsområden som främjar en positiv och hälsosam boendemiljö.

Här finns länk till Tomelilla kommuns digitala trygghetsvandring Länk till annan webbplats. här kan du tycka till om trygga och otrygga platser i Tomellilla kommun.