Hållbar utveckling

Miljön är en del av vår vardag....

Österlenhem vill bidra till att bygga en hållbar framtid genom att driva verksamheten så att jorden och dess naturresurser påverkas så lite som möjligt över tid. Vi ska hushålla med naturresurser och minimera användadet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och miljö. Vi ska välja hållbara material och lösningar och utbilda, informera och engagera medarbetare och hyresgäster i miljö- och hållbarhetsfrågor. Var med på vår resa mot en bättre framtid.