Österlenhem AB

Det kommunala bostadsbolaget i Tomelilla kommun

Österlenhem AB fick sitt namn år 2000 efter att kommunens tre bostadsföretag slagits samman. Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda tomelillaborna bra lägenheter till rimlig kostnad.

I samverkan med Tomelilla kommun ska vi medverka till bostadsförsörjningen i Tomelilla kommun. Vårt uppdrag är i huvudsak att förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter. Vi har bostäder i Tomelilla tätort, Brösarp, Smedstorp och Lunnarp och totalt äger och förvaltar vi cirka 650 lägenheter. Utöver lägenheterna äger och förvaltar vi även omsorgsfastigheter och några kommersiella lokalersamt samt sköter förvaltningen av Tomelilla Industriaktiebolag.

Österlenhem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs och styrs av kommunen genom bolagsordning, ägardirektiv eller genom särskilda avtal.

Organisation:

Ledning

Pia Brink, VD. Telefon: 0417-182 10

Styrelse

Styrelsen för Österlenhem består av tio politiskt tillsatta styrelsemedlemmar. Ordförande är Magnus Nilsson (C).