Artikeln publicerades 1 februari 2024

Ansökan till Artist in residence är nu öppen

Bild på Sten Malmquist

Ansökan är öppen 2024-02-01 till 2024-04-30.

2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för artist in residence i Tomelilla med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015.

Stipendiet är öppet för konstnärer som verkar på den professionella konstscenen och syftar till konstnärligt arbete med koppling till den geografiska platsen.

De som kan söka är konstnärer med annan nationalitet än svensk och som i huvudsak är verksamma utanför Sverige.

Residencetiden är 6 veckor och genomförs under april-juni 2025.

Tidigare stipendiater är Miriam Vergara 2019 – textil, Michael Whelan 2021 (2022) – foto, Magdalena Kleszynska 2023 – mixed media.