Om konsthallen

Här hittar du kontaktuppgifter samt information om visningar, aktiviteter och avgifter.

Tomelilla är vida känt för sin vackra konsthall. Tomelilla konsthall byggdes 1965 och var en av Sveriges första konsthallar som byggdes ute på landsbygden. Arkitekter till denna vackra byggnad var Jan Löfqvist och Kurt Hultin från Malmö. I samband med att kommunen byggde nytt bibliotek tillkom också konsthallen med hjälp av statliga medel.

Landshövding Bengt Petri invigde byggnaderna och närvarade som hedersgäst gjorde Kung Gustaf Adolf. Under 2007 och 2008 genomgick konsthallen renovering och tillbyggnad i samarbete med arkitektfirman NP-arkitekter Ystad. Idag finns det förutom den stora hallen uppe även 3 utställningsrum på nedre plan.