Kontakt

Kontaktuppgifter för olika ändamål.

Kontaktuppgifter

Tomelilla konsthall
Centralgatan 13
273 30 Tomelilla
0417-181 16
konsthallen@tomelilla.se

För allmän information om konsthallen vänligen kontakta oss på 0417-181 16, konsthallen@tomelilla.se

Intresserad av att ställa ut hos oss?

Om du som konstnär är intresserad av att ansöka om en utställning i konsthallen skickar du din ansökan till ansokningarkonsthallen@tomelilla.se

Tomelilla konsthall, Centralgatan 13, 273 80 Tomelilla. Ansökan skall innehålla CV, utställningsidé, bilder samt kontaktuppgifter. Inskickat material returneras ej. Återkoppling sker endast i de fall då konsthallen finner ansökan intressant.

Vill du boka en visning?

Kontakta Désireé Lennklo 0417-181 07, 0709-958107, desiree.lennklo@tomelilla.se

Övriga kontakter

Enhetschef:
Ros-Marie Stjernfeldt
0417-181 17
0709-95 81 17
Ros-Marie.Stjernfeldt@tomelilla.se

Intendent:
Désirée Lennklo
0417-181 07
0709-95 81 07
desiree.lennklo@tomelilla.se

Kultursamordnare:
Lisa Sjölin
0417-181 95
lisa.sjolin@tomelilla.se